O nas

Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON jest samodzielną jednostką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ośrodek powstał na bazie projektu Unii Europejskiej. 

W Ośrodku realizowane są projekty naukowe bazujące na technologiach wysokoprzepustowych w obszarach genomiki, transkryptomiki i proteomiki. Ośrodek współpracuje z wieloma jednostkami badawczymi zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. 

Naszą misją jest być liderem w badaniach genomu z korzyścią dla każdej istoty ludzkiej. Chcemy tworzyć profesjonalny zespół zdolny do rozwiązywania aktualnych problemów naukowych. Rozwijać nowe techniki laboratoryjne i metody interpretacji danych we współpracy z przedstawicielami nauki i przemysłu.