Zgłaszanie projektów

Osoby zainteresowane współpracą z Ośrodkiem Genomiki Medycznej OMICRON zapraszamy do przesłania informacji o projekcie na adres: omicron@uj.edu.pl


(bardzo prosimy o zgłaszanie projektów co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem złożenia grantu)