Metody


Sekwencjonowanie NGS
Techniki mikromacierzowe
Proteomika
Analiza danych