Analiza danych

 • Platforma Galaxy do analizy i przetwarzania danych
 • Skrypty (ang. pipelines) do analizy danych
  • DNA-Seq
   • Wykrywanie wariantów – BWA/Bowtie2, GATK, GEMINI
   • Wykrywanie polimorfizmów liczby kopii (ang. CNV) – XHMM
   • Wykrywanie genów przyczynowych w chrobach rzadkich – PhenGen
  • RNA-Seq
   • Wykrywanie wariantów – STAR, TopHat2, GATK
   • Analiza różnicowa microRNA – SHRiMP, DESeq2
   • Wykrywanie fuzji genowych – TopHat2, ChimeraScan, Chimera
  • Metagenomika – Amplikony 16S
   • Analizy bioróżnorodności – QIIME
   • Analizy taksonomiczne – QIIME
  • Proteomika
   • Trans-Proteomic Pipeline

Biostatystyka

 • Analizy statystyczne – R
 • Analiza pokrewieństwa (ang. kinship) – KING