Techniki mikromacierzowe

  • Genotypowanie (ang. Genome Wide Assocciation Study, GWAS)
  • Analiza ekspresji genów
  • Analiza metylacji
  • Analiza zmian cytogenetycznych