Wyposażenie

Urządzenia badawcze

 • sekwenatory następnej generacji – MiSeq (Illumina), GS Junior (Roche)
 • skaner mikromacierzy – HiScan (Illumina)
 • chromatograf cieczowy sprzęgnięty ze spektrometrem masowym – Velos PRO (Thermo Scientific)
 • system do elektroforezy dwuwymiarowej – Dodeca (BioRad)
 • PCR w czasie rzeczywistym – CFX384 (BioRad), CFX96 (BioRad), MiniOpticon (BioRad)
 • stacje do automatycznego przygotowywania reakcji (bioroboty) – Bravo Liquid Handling System (Agilent)
 • aparat do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych – Maxwell 16 (Promega)
 • aparat do selecji fragmentów DNA – BluePippin (Sage Science)
 • Luminometr – Glomax (Promega)
 • zestaw do fragmentacji DNA – Bioruptor (Diagenode)
 • czytniki kodów kreskowych
 • niezbędny sprzęt do obróbki próbek w laboratorium biologii molekularnej stosującym standardy dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL)
 • w ramach projektu CDT-CARD (https://cdt-card.cm-uj.krakow.pl/) ośrodek OMICRON dysponuje dodatkowo:
  • aparatem do przygotowania bibliotek scRNASeq Chromium iX
  • aparatem Maxwell RSC 48 wspomagającym tworzenie bibliotek do sekwenatora
  • instrumentem do oceny wielkości i ilości nanocząsteczek w próbce (Analizator NanoSight NS300)
  • instrumentem do oceny aktywności metabolicznej komórek Seahorse XFe96 S7800B wraz z czytnikiem Cytation 5
  • ultrawirówką Optima XPN-80
  • instrumentem do wydajnej transfekcji komórek Nucleofector 4D
  • czytnikiem żeli (chemiluminescencja, promieniowanie podczerwone) Odyssey XF
  • sorterem komórek (2 lasery, 6 kolorów) do pojedynczych mikrozbiorników reakcyjnych (płytki, probówki) FACSMelody 2l6c Plate
  • sorterem nanocząsteczek Micro-PLUS Kairos

Przechowywanie próbek

 • zamrażarki -80°C
 • diuary na ciekły azot
 • system znakowania próbek kodami kreskowymi 2D

Analiza i przechowywanie danych

 • serwery NAS (Network Attached Storage) 20TB
 • serwery obliczeniowe
 • środowiska do wirtualizacji
  • prywatna chmura – OpenNebula
  • system kontenerowy – Docker