Konferencja “EASD Study Group on Genetics of Diabetes meeting (EASD-SGGD)”

W Auditorium Maximum UJ miała miejsce międzynarodowa konferencja  Fifth Meeting of the EASD Study Group on Genetics of Diabetes (EASD-SGGD) z udziałem uznanych ekspertów z zakresu diabetologii  oraz konferencja kończąca program Omicron realizowany od stycznia 2012 r. do maja 2015 r. na Wydziale Lekarskim UJ CM.

Głównym organizatorem konferencji był prof. Maciej Małecki, kierownik  Katedry i Kliniki  Chorób  Metabolicznych  WL  UJ  CM i zarazem kierownik projektu Omicron. Konferencję uroczyście otworzyli: Prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler oraz Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Tomasz Grodzicki.

Na konferencji zaprezentowano kilkadziesiąt  doniesień  ustnych i posterowych na temat genetyki cukrzycy i jej powikłań oraz metodyki badań molekularnych, w tym współautorstwa naukowców z laboratorium Omicron: dr Agnieszki Ludwig Gałęzowskiej, dr Pawła Wołkowa, dr Jana Skupienia i mgr Piotra Radgowskiego. Projekt OMICRON pn. „Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – Enabling OMICs high-thROughput techNologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College”  uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości powyżej 4 mln Euro w edycji prestiżowego konkursu REGPOT, ogłoszonego w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu było podniesienie potencjału naukowego Wydziału Lekarskiego poprzez stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych oraz podniesienie kwalifikacji kadry naukowej uczelni. Program obejmował również wymianę wiedzy i doświadczeń naukowych w ramach wyjazdów naszych naukowców do czołowych europejskich placówek medycznych oraz przyjazdy do Krakowa naukowców z wiodących ośrodków akademickich  z różnych  części  Europy i USA w ramach tzw. wizyt i wykładów profesorskich. Projekt pozwolił na intensyfikację już istniejącej lub nawiązanie nowej współpracy z wiodącymi europejskimi placówkami badawczymi o charakterze akademickim.

Szczegółowy program oraz bezpłatna rejestracja na stronie http://sggd-omicron2015.org/

Zobacz program konferencji


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast