Konferencja “Recent Advances in Omics Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project”

W dniach 23-24 października 2014 r. w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: „Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project”. Konferencję uroczyście otworzył prof. dr hab. Maciej Małecki – Kierownik projektu OMICRON.

Naukowcy z Polski, wielu krajów europejskich, Kanady i USA dyskutowali nad zagadnieniami związanymi z genomiką, transkryptomiką i proteomiką, a także ich zastosowaniem w biologii i medycynie. Dzięki tym technologiom możliwe jest przeprowadzenie i integracja danych uzyskanych w eksperymentach na DNA, RNA i białkach. Takie całościowe ujęcie umożliwia lepsze zrozumienie komórkowych mechanizmów  molekularnych w wielu stanach  fizjologicznych i  patologicznych (m.in. w onkologii i chorobach metabolicznych).

Konferencja podzielona była na cztery główne sesje tematyczne: genomikę, transkryptomikę, proteomikę  i  bioinformatykę.  W każdej z części swoje wyniki prezentowali zarówno naukowcy o światowej renomie, jak i młodzi badacze. Prof. Pier Giorgio Righetti (Politecnico di Milano), jeden z największych światowych autorytetów w dziedzinie proteomiki, poświęcił swój wykład omówieniu dwóch największych osiągnięć w tym obszarze nauki: wynalezienia Orbitrapu i analizy głębokiego proteomu (Proteominer).

Prof. Jacek Wiśniewski (Max Planck Institute of Biochemistry), prezentował nową metodę umożliwiającą ilościową analizę białek. Prof. Andrew Paterson (University of Toronto), współautor jednego z największych badań klinicznych dotyczących przebiegu i leczenia cukrzycy, prezentował wyniki dotyczące analizy transkryptomu w kontekście diabetologicznym. Prof. Daniel McDonald (University of Boulder) jest współtwórcą największego badania metagenomicznego na świecie (American Gut Project) Prof. Holger Sultemann (German Cancer Research Center) przedstawił możliwości zastosowania najnowszych narzędzi bioinformatycznych w badaniach transkryptomu.

Podczas sesji posterowej zaprezentowano 45 plakatów z doniesieniami dotyczącymi najnowszych wyników naukowych. Poruszono również problematykę kosztów i zasobów niezbędnych do prowadzenia badań laboratoryjnych o wysokiej przepustowości, co ułatwi młodym naukowcom aplikowanie o finansowanie badań. Podkreślono także konieczność ścisłej współpracy pomiędzy lekarzami, naukowcami oraz bioinformatykami. Uczestnicy konferencji odwiedzili również Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON, który mieści się w budynku Katedry Biochemii Lekarskiej przy ul. Kopernika 7c w Krakowie.

 


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast