Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON na Festiwalu Nauki 2014

W tegorocznej edycji Festiwalu Nauki pt. „Z nauką przez wieki”, laboratorium projektu OMICRON, po raz pierwszy zaprezentowało swoją ofertę jako samodzielna jednostka Wydziału Lekarskiego UJ CM: Ośrodek Genomiki Medycznej – OMICRON. Ośrodek zaprezentował się w upalny dzień 23 V 2014 r. na dziedzińcu Collegium Nowodworskiego w godzinach od 11 do 18. Oprawą naszego stoiska były trzy plakaty typu roll-up, które prezentowały Ośrodek oraz jego możliwości badawcze. Dodatkowym elementem oprawy była prezentacja filmowa, przedstawiająca główne metody badawcze i sprzęt podczas pracy i obsługi przez kadrę Ośrodka.

Pracownicy Ośrodka zorganizowali ekspozycję z drobnego sprzętu badawczego, wykorzystywanego do rutynowych doświadczeń – aparat do elektroforezy, transilluminator. Prezentowali żel agarozowy z rozdzielonym DNA, efektowne eksperymenty z suchym lodem, izolację DNA z groszku prostą metodą domową. Dla wszystkich chętnych przygotowano krótki esej historyczny połączony z quiz’em z nagrodami. Tematyka quizu doskonale wpisywała się w motto Festiwalu, gdyż dotyczyła najważniejszych etapów (kroków milowych) z historii odkrycia DNA. Każdy z odwiedzających nasze stoisko, począwszy od dzieci a skończywszy na dorosłych uzyskał wyczerpującą odpowiedź dotyczącą pracy Ośrodka oraz wszelkich aspektów badań genomicznych. Na stoisku były również dostępne materiały promocyjne projektu OMICRON, w postaci m.in.: długopisów, ulotek, skoroszytów, koszulek z logo OMICRON.

 
 

Galeria zdjęć:


Powrót


Wielkość fontu
Kontrast